På denne siden vises en del skisser og tegninger, alle tenkt som keramikk i en eller annen form; relieff, skulptur, kanner, mugger etc. De er aldri før vist offentlig. Som det fremgår av fotografiene, er de ikke spesielt godt ivaretatt, men funnet blant annet i kasser blant glasurbøker, skisseblokker og diverse. Det vil komme flere gjengivelser på denne siden.

Odd Gjerstad, hest og fugl, ca 1955, blandet teknikk

Odd Gjerstad, hest, ca 1955, blandet teknikk.

                                   Kari Bugge Gjerstad, hode, ca 2000, kulepenn på papir.Noen skisser/drodlerier av Odd Gjerstad i en skisseblokk, sannsynligvis fra rundt år 1995-2000: