Kunstverk
Her vises et utvalg arbeider av Kari og Odd, laget over en lang periode.

Klikk på første foto for å se hele bildet i større format og mer enn utsnitt. Bla i bildene innen hver mappe.

Foto, første mappe (under): Øystein Klakegg. Foto tatt i forbindelse med utstillingen på Kunstgarasjen i 2017. Foto, andre mappe (under): Tom Riis. Bildene ble tatt på utstilling i Galleri Falkum, Skien i 2005.
Foto tredje mappe (under) er amatørfoto, scannet fra lysbilder.Foto: Øystein Klakegg, november 2019. Alle foto tatt på Ekrhovda. 
Foto 5.mappe. Fotograf Alf Bugge Gjerstad