Kontaktinformasjon


... Ring, sms, mail til:
 Alf Bugge Gjerstad for
 bestilling av bok, gode historier eller spørsmål:  +47 90 62 76 09 
alf.bugge.gjerstad@gmail.com