Facebook-aksjonen 2019, resultater og videre arbeid.

Facebooksiden til Odka keramikk hadde i 2019 en innsamlingsaksjon med to hovedmålsetninger: 


1. Få en oversikt over hvordan det står til med Odka sin produksjon som ha fått nytt liv i de tusen hjem etter at den flyttet hjemmefra en gang i historien. Hvor befinner den seg nå, hvem eier den, hvilket forhold har eierne til den? Vi har pr oktober 2019 fått i flere hundre foto, og en hel del hyggelige meldinger om keramikken fra alla verdenshjørner.

2. Finne 3-5 eiere som vil kunne være gode representanter for eierskap og som har fine historier å fortelle om hvordan de fikk/ kjøpte verkene og om sitt forhold til keramikken og til Odka. Pr. oktober 2019 er disse eierne funnet og de er intervjuet og dokumentert i deres hjem med deres keramikk.


Begge målsetningene stod i relasjon til arbeidet frem mot en utgivelse av en retrospektiv bok om Odka og deres keramikk. Boken er nå utgitt på SKALD, og tilgjengelig i alle landets bokhandlere. 

 

Vi benytter anledningen til å takke for alle som har delt sine bilder og fortellinger, og dere andre må fortsatt gjerne sende mail med fortellinger og eller foto til vår adresse; odkakeramikk@gmail.com . All relevant informasjon vil bli samlet og gjort tilgjengelig i Nasjonalbibliotekets og/eller Statsarkivet sine arkiver.


Bildene under er et lite utvalg av eiernes egne snapshot/ foto: