Facebook-aksjonen vinteren 2018-19

Odka keramikk har vinteren 2018-19 en fb-aksjon med to hovedmålsetninger: 

1. Få en oversikt over hvordan det står til med Odka sin produksjon som ha fått nytt liv i de tusen hjem etter at den flyttet hjemmefra en gang i historien. Hvor befinner den seg nå, hvem eier den, hvilket forhold har eierne til den?

2. Finne 3-5 eiere som vil kunne være gode representanter for eierskap og som har fine historier å fortelle om hvordan de fikk/ kjøpte verkene og om sitt forhold til keramikken og til Odka.


Begge målsetningene står i relasjon til planene om å utgi en retrospektiv bok om Odka og deres keramikk. Boken skal ferdiggjøres og slippes sommerhalvåret 2020. All informasjon om Odka, deres keramikk og liv, vil derfor være interessant å motta underveis. Alle eiere av Odka keramikk vil på denne måten også bli viktig for bokens utforming og innhold. 

Send mail med fortellinger og eller foto til vår adresse; odkakeramikk@gmail.com 


Bildene under er et lite utvalg av eiernes egne snapshot/ foto: