Facebook-aksjonen 2019, resultater og videre arbeid.

Facebooksiden til Odka keramikk hadde i 2019 en innsamlingsaksjon med to hovedmålsetninger: 


1. Få en oversikt over hvordan det står til med Odka sin produksjon som ha fått nytt liv i de tusen hjem etter at den flyttet hjemmefra en gang i historien. Hvor befinner den seg nå, hvem eier den, hvilket forhold har eierne til den? Vi har pr oktober 2019 fått i flere hundre foto, og en hel del hyggelige meldinger om keramikken fra alla verdenshjørner.

2. Finne 3-5 eiere som vil kunne være gode representanter for eierskap og som har fine historier å fortelle om hvordan de fikk/ kjøpte verkene og om sitt forhold til keramikken og til Odka. Pr. oktober 2019 er disse eierne funnet og de er intervjuet og dokumentert i deres hjem med deres keramikk.


Begge målsetningene stod i relasjon til arbeidet frem mot en utgivelse av en retrospektiv bok om Odka og deres keramikk. Boken er nå utgitt på SKALD, og tilgjengelig i alle landets bokhandlere. 

 

Vi benytter anledningen til å takke for alle som har delt sine bilder og fortellinger, og dere andre må fortsatt gjerne sende mail med fortellinger og eller foto til vår adresse; odkakeramikk@gmail.com .

 
Sommeren 2022 fikNasjonalmuseet i Oslo 2.600 digitale filer om Odka, som de skal gjøre tilgjengelig for publikum. Dette materialet supplerer boken om Odka, Liv og leire, og de ca 35 verk landets museer har samlet fra deres yrkesliv.


Bildene under er et lite utvalg av eiernes egne snapshot/ foto: