Facebook-aksjonen 2019

Facebooksiden til Odka keramikk har 2019 hatt en innsamlingsaksjon med to hovedmålsetninger: 

1. Få en oversikt over hvordan det står til med Odka sin produksjon som ha fått nytt liv i de tusen hjem etter at den flyttet hjemmefra en gang i historien. Hvor befinner den seg nå, hvem eier den, hvilket forhold har eierne til den? Vi har pr oktober 2019 fått i flere hundre foto, og en hel del hyggelige meldinger om keramikken. Aksjonen er fortsatt åpen, og vil være det til frempå nyåret 2020, da vi setter sluttstrek.

2. Finne 3-5 eiere som vil kunne være gode representanter for eierskap og som har fine historier å fortelle om hvordan de fikk/ kjøpte verkene og om sitt forhold til keramikken og til Odka. Pr. oktober 2019 er disse eierne funnet og de er intervjuet og dokumentert i deres hjem med deres keramikk.


Begge målsetningene står i relasjon til arbeidet frem mot en utgivelse av en retrospektiv bok om Odka og deres keramikk. Boken skal ferdiggjøres og slippes høsten 2020. All informasjon om Odka, deres keramikk og liv, vil derfor fortsatt være interessant å motta . Alle eiere av Odka keramikk vil på denne måten også bli viktig for bokens utforming og innhold. Boken skal utgis på Skald forlag.

Vi benytter anledningen til å takke for alle som har delt sine bilder og fortellinger så langt, og dere andre må fortsatt gjerne sende mail med fortellinger og eller foto til vår adresse; odkakeramikk@gmail.com 


Bildene under er et lite utvalg av eiernes egne snapshot/ foto: