Stord Lærerhøgskole, Stord 1963. Innvendig relieff: "Villemann", 150x 110

NYHETER  om den retrospektive boken om Odka: 
Innsamling av informansjon om hvor Odka keramikk finnes i verden, og foto av kunstnerne fra private og offentlige situasjoner (gjerne sammen med venner etc)  foregår nå på vår fb-side (se under!) og til: odkakeramikk@gmail.com  Sjekk fb-siden, eller send oss bilder av keramikk og kunstnerne direkte her, og helst en historie knyttet til arbeidene og møtene! 
Det du sender vil da kunne bli brukt i den kommende retrospektive boken om Odka, som vil komme ut høsten 2020. Se mer om facebookaksjonen 2019 øverst på siden under "mer informasjon"! 
  
Utstillingshuset holdes åpent etter avtale: Ring tlf 90 62 76 09!