BOK OG SISTE TILGJENGELIGE VERK
Kunstgarasjen i Bergen har noen få Odka-verk tilgjengelig på sin webside, og administrator for denne siden har to verk for salg. Samlet kan du se verk for salg i dag i denne katalogen.

Boken "Liv og Leire -Kari Bugge Gjerstad og Odd Gjerstad", Skald forlag, selges fortsatt direkte fra Odka sitt restelager for svært redusert priser:En bok fritt tilsendt kr 300,-
To bøker fritt tilsendt kr 500,-
Flere bøker enn to: kr 200,- pr stk!
Send bestilling på messenger eller telefon nr 90627609 med disse opplysningene:
Antall bøker, navn, adresse og mobilnummer.
Betaling med Vipps til Gjerstad kunstproduksjon, vippsnummer: 622249. Skriv antall bøker.


Utstillingen "Liv og leire" på KRAFT i Bergen sept.- okt. 2021, ble Odka sin siste utstilling. Det ble blandt annet innkjøpt fem arbeider til Nasjonalmuseet og Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum. Februar 2021 kjøpte også KODE inn en rekke arbeider, slik at de nå har nærmere 30 verk av keramikerne i sin samling.

 Denne websiden ble opprettet i 2018 med tilhørende fb-side og har nå fullført sin viktigste oppgave; å synliggjøre Odkas keramikk i forbindelse med avslutningen av deres livsverk og utgivelsen av den retorspektive boken om dem.  Kari døde i mars 2022, 96 år gammel. Hun arbeidet på verkstedet vel et år tidligere.
 Nasjonalmuseet har overtatt hele arkivmaterialet på 2.600 filer om Odka i juni 2022. Dette skal gjøres tilgjengelig for publikum.